Greenhouse

where the wild grows

YRKESHÖGSKOLA VID STENEBYSKOLAN

FINSNICKERI, MÖBELRESTAURERING & MÖBELTAPETSERING

Våra YH-utbildningar bedrivs i företagsliknande form med skarpa uppdrag för privatpersoner, företag och offentliga institutioner.

De studerande får lära sig kedjan från planering, tillverkning, produktion, restaurering och tapetsering, beroende på vilken utbildning som valts.

Utbildningen leder till jobb, eget företag eller vidare studier. Alla studerande har tillgång till egna arbetsplatser och jobbar sida vid sida med många projekt samtidigt i verkstäderna. I vissa större projekt samarbetar flera studerande och man lär sig naturligt av varandra. Utbildningarna anpassas efter varje student och vi försöker tillgodose önskemål gällande olika arbeten.

FINE CARPENTRY, FURNITURE RESTORATION & UPHOLSTERY

Our YH educations are conducted in a company-like form with sharp assignments for private individuals, companies and public institutions.The students get to learn the chain from planning, manufacturing, production, restoration and wallpapering, depending on which education is chosen.

The education leads to a job, own company or further studies. All students have access to their own workplaces and work side by side with many projects at the same time in the workshops. In some larger projects, several students collaborate and you naturally learn from each other. The educations are adapted to each student and we try to satisfy requests regarding different jobs.

STENEBY.SE

STUDENTS

By - Christian Sämberg

FINSNICKERI

By - Emanuel Johansson

MÖBELRESTAURATÖR

By - Hanne Mårtensson

MÖBELRESTAURATÖR

By - Johanna Järpegård

MÖBELTEPETSERI

By - Lova Öberg

FINSNICKERI

By - Maria Lundqvist

MÖBELTAPETSERI

By - Simon Sandberg

FINSNICKERI

By - Vera Linn

FINSNICKERI