Greenhouse

where the wild grows

NYCKELVIKSSKOLAN - "SITTING"

OM NYCKELVIKSSKOLAN
Allting börjar här. Nyckelviksskolan är ett växthus, plantskola, en ”takeoff” för framtidens formgivare, designers, arkitekter och konstnärer. Vi ger ettåriga högskoleförberedande utbildningar inom konst, konsthantverk, design och arkitektur samt en tvåårig yrkesutbildning av hantverkspedagoger.

På Nyckelviksskolan utvecklar du hantverkskunnandet och formkänslan tillsammans med den konstnärliga förmågan och modet att följa din egen idé och att uttrycka dig självständigt.

Nyckelviksskolan ligger på Lidingö, ett stenkast från Stockholm. Vi har studerande från hela landet och även från utlandet. Sista dag för ansökan och arbetsprover till läsåret 2021-22 är den 17 maj. Läs mer på: nyckelviksskolan.se

UTBILDNINGEN TRÄ - FORM OCH DESIGN
Utbildningen Trä – form och design är startpunkten för dig som siktar mot ett yrke som arkitekt, möbeldesigner, inredningsarkitekt, industridesigner och konstnär. Här får du de grundliga kunskaper om materialet trä som är centrala för dessa yrkesområden. Du behöver inte ha jobbat i trä tidigare – nyfikenhet på materialet och dess möjligheter att gestalta dina idéer kommer att ta dig långt!

TEMA: SITTING  
Vad betyder det att sitta? Vad är det som behövs för att kunna sitta? Även de enklaste designantaganden kan fortfarande ifrågasättas. Våra studenter lär sig att ställa frågor om design och undersöka omvärlden, söka efter ledtrådar där och hämta inspiration ur form.

Vårt tema på årets Greenhouse är ”Sitting” och flera av vår studerandes projekt har utgått från olika aspekter av den mest mänskliga av aktiviteter. Men vår kurs är mycket mer än bara en möbeldesignkurs! På utbildningen Trä – form och design, utvecklar de studerande verktyg som behövs för att skapa en egen process som de kan använda under sina framtida studier och i yrkeslivet. Så, sätt dig, och välkommen till Trä – form och designs utställning!

Huvudlärare, Joel Hurlburt
Verkstadsassistent, Jacob Blücher

NYCKELVIKSSKOLAN - "SITTING"

ABOUT NYCKELVIKSSKOLAN
Everything starts here. Nyckelviksskolan is a greenhouse, a nursery school, a takeoff for the designers, architects, artisans and artists of the future. Nyckelviksskolan offers a one-year college preparatory courses in arts, crafts, architecture and design, as well as a two-year vocational education for Specialist Craft Tutors.

At Nyckelviksskolan, the education takes place through the practical work of different materials and techniques. You promote artistic ability and craft skills with an emphasis on personal expression and independent creativity.

Situated on Lidingö in Stockholm, Nyckelviksskolan attracts students from all over Sweden and further afield. Last day for applying to our programs and uploading work samples is Monday, May 17.

THE PROGRAM WOODWORK AND DESIGN
The program Woodwork and Design is the starting point for you who aim for a profession as an architect, furniture designer, interior designer, industrial designer or artist. Here you will get the basic knowledge about the material wood that is central to these occupational areas. You don't need experience in working with wood - curiosity about the materials and its possibilities will take you far!

THEME: SITTING
What does it mean to sit? What is needed to be able to sit? Even the simplest design assumptions can be questioned, Our students learn to ask questions about design and explore the world around them, look for clues there and get inspiration from shape and form.

Our theme at this year's Greenhouse is "Sitting" and several of our student's projects have been based on different aspects of the most human activities. But our course is much more than just a furniture design course! In the education Wood - form and design, the students develop the tools needed to create their own process that they can use during their future studies and in professional life. So, sit down, and welcome to Woodwork and Design's exhibition!

Head Teacher, Joel Hurlburt
Workshop Assistant, Jacob Blücher

NYCKELVIKSSKOLAN.SE

INSTAGRAM

STUDENT PROJECTS

SPIKE

By - Moa Adrian

LJUNG

By - Isolde Berg

MALMEN

By - Aksel Hahn

TRIAL

By - Julia Jonsson

"No titel"

By - Sara Lagerin

ITU

By - Jorid Ljungberg

STRÄCKAN

By - Clara Möller

SVARTA

By - Alice Olsson

SVARTA HAVET

By - Love Persson

"No titel"

By - Anja Schröder

BORIS

By - Florencia Skogsborg

SCHWUNGMAN

By - Viktor Strömberg

"No titel"

By - Albin Sundquist

$TACKS ON STACKS

By - Julia Svärd

"No titel"

By - Sofia Weslien